• Blog

    กุหลาบชาไฮบริด

      สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับพืชก็คือเมื่อพวกมันผสมข้ามพันธุ์ บางครั้งพวกมันก็มีความแตกต่างเล็กน้อย…

    ปิดความเห็น บน กุหลาบชาไฮบริด